קורס ליבוד בצמר גולמי

יצירת בובות וקישוטים בעיבוד צמר גולמי 

במגוון סגנונות

קורס ליבוד בצמר גולמי