מוזמנים לראות את גלריית היצירות שלי - חני רוזנבלט דה האס - סבתא חנה יוצרת

*להיכנס לראות את הלוח – נא ללחוץ על שורת "היצירות שלי"

*להיכנס לראות את הלוח – נא ללחוץ על שורת "הבובות שלי"

*להיכנס לראות את הלוח – נא ללחוץ על שורת "קליעה במחטי אורן"

*להיכנס לראות את הלוח – נא ללחוץ על שורת "תופים וחפצי נוי"